”Regeringssjuksköterskor” möttes

7 december 1998

En WHO-konferens för sjuksköterskor med ansvar för omvårdnadsfrågor vid de europeiska sjukvårds- eller socialdepartementen (Government Chief Nurses of European Region) hölls i november i Stockholm. Deltagarna diskuterade bland annat hur sjuksköterskor och barnmorskor i respektive länder ska kunna bidra till att WHOs mål Hälsa för alla 2000 uppnås. Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening bidrog med 300 000 kronor till konferensens genomförande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida