Arbetstid

Region Skåne anmäls för övertidsberg

Region Skåne anmäls för övertidsberg
Vid Skånes universitetssjukhus jobbade 157 sjuksköterskor och barnmorskor över 200 timmars övertid i fjol. Foto: Getty Images

Vid Skånes Universitetssjukhus arbetade 157 sjuksköterskor och barnmorskor över 200 timmar per person i övertid under förra året. Olagligt, enligt huvudskyddsombud vid Vårdförbundet, som anmält regionen till Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivare förklarar ofta de senaste årens övertidsberg med vårdtyngden under covid-19-pandemin. Med hänvisning till särskilda skäl, som exempelvis att någon har en särskild kompetens som behövs, tillåter arbetstidslagen, utöver 200 timmars övertid årligen per person, ytterligare 150 timmar.

För de 157 barnmorskor och sjuksköterskor vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund, som har jobbat mer än 200 timmars övertid under 2021, har särskilda skäl dock saknats. Detta enligt Vårdförbundets huvudskyddsombud, som nu begär att Arbetsmiljöverket utfärdar sanktionsavgifter för Region Skåne. Ett 20-tal personer har under året dessutom arbetat mer än 350 timmar, enligt Vårdförbundet.

Att 157 individer bland sjukhusens flera tusen anställda har ett övertidsberg är ett tecken på att övertiden staplas på några få, enligt Malin Tillgren, ordförande i Vårdförbundets avdelning Skåne.

– De utnyttjar dem som lätt ställer upp, följer minsta motståndets lag, och kan spela på empati för kollegorna för att få någon att ställa upp. Men det är chefens ansvar att fördela övertiden rättvist, säger Malin Tillgren till Vårdfokus.  

”Press att säga ja”

All övertid är i juridisk mening beordrad övertid, poängterar hon. Övertid till en viss gräns ligger i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Inom vården har det dock blivit en kultur att tala om frivillig och påtvingad övertid, och många upplever en press att säga ja, enligt Malin Tillgren.

– Men skulle det gå så långt att man hamnar i en utmattningsdepression så är det inte enkelt att komma tillbaka i arbetet, som nu är extremt slimmat. Det är väldigt sällan arbetsgivaren klarar av att ta de hänsyn som behövs.

Men det kanske inte går att fördela övertid jämnt när man snabbt behöver personal?

– Lösningen är inte att omfördela övertid, det är att se till att det blir fler medarbetare, att få fler anställda med rätt kompetens, säger Malin Tillgren.

Arbetsgivaren bör ta ett större ansvar i frågan och måste bedriva ett mer aktivt arbetsmiljöarbete och säkerställa att den lagstiftning som finns följs, tycker hon.

– Om en enda person har en speciell kompetens måste man jobba långsiktigt så att fler får den kunskapen, så att det inte är så sårbart.

Slår en anställd i övertidstaket på 200 timmar, måste arbetsgivaren kolla upp om det verkligen inte finns någon annan som kan jobba övertid.

Fakta: Får överstiga 200 timmar i specialfall

Vid granskning av övertidslistorna vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund för år 2021 framkom att 157 medarbetare arbetat mer än 200 timmar allmän övertid eller mertid.

Vårdförbundets huvudskyddsombud vid SUS begär i en anmälan till Arbetsmiljöverket att myndigheten prövar ärendet enligt Arbetstidslagen § 26 och att sanktionsavgift skall tas ut för varje enskild överträdelse av dessa paragrafer.

I specialfall får övertiden överstiga 200 timmar med ytterligare 150 timmar per individ och år. Går man ännu högre får arbetsgivaren ansöka om att får göra avsteg från arbetstidslagen.

Källor: Vårdförbundet och Arbetsmiljöverket.

När arbetsgivaren kontaktar Vårdförbundet och frågar om de kan lägga mer övertid än 200 timmar blir fackets följdfråga hur fördelningen ser ut i den aktuella gruppen, huruvida den som kallats in har en specifik kunskap och kompetens som ingen annan har. I ärendet vid Skånes universitetssjukhus har det inte varit ett skäl, enligt Malin Tillgren.

– Nej, i detta fall har det inte varit så. Vi har avslagit ansökan för dem alla, berättar hon.

”Tvingats använda mycket övertid”

Karin Cedwall, HR-chef på Skånes universitetssjukhus, delar däremot inte Vårdförbundets uppfattning att sjuksköterskorna och barnmorskorna arbetat ”olagligt” mycket övertid.

”Högt patienttryck, karantänskrav, smittorisk och hög sjukfrånvaro har gjort att sjukhuset under pandemiåret 2021 tvingats använda mycket övertid”, skriver hon i ett mejlsvar till Vårdfokus.  

”Arbetsgivaren har försökt fördela övertiden jämnt. När man använt extra övertid har detta varit grundat i den extrema situation som covid medfört för sjukvården”.

Ett intensivt arbete med att rekrytera och behålla personal pågår och Skånes universitetssjukhus arbetar med att minska övertidsuttaget, enligt Karin Cedwall.

Men hon konstaterar att svårigheten att bemanna gör att behovet av övertid finns kvar. Arbetsgivaren jobbar med att fördela övertiden jämnt, uppger hon, och följer löpande övertidsuttaget.

”Målsättningen är självklart att vi framöver inte ska ha samma höga övertidsuttag som 2021”, skriver Karin Cedwall.

Arbetsmiljöverket ska nu göra en bedömning av anmälan.

Sanktionsavgift för arbetsgivaren

Malin Tillgren på Vårdförbundet hoppas att det nya kollektivavtalet HÖK22 kan ge draghjälp när arbetsgivaren ska ta fram handlingsplaner för att bromsa övertidsuttaget.

En punkt i HÖK22 är ju att betala mer ersättning för övertidstimmar som överstiger 200 per år. Riskerar det inte att uppmuntra den anställda till mer övertid?

– Tanken är inte att det ska bli en morot att jobba mer. I stället blir det en sanktionsavgift för arbetsgivaren så att de anställda inte jobbar mer än de ska. Tanken är att arbetsgivaren direkt får betala ett vite till medlemmen för att arbetsgivaren inte klarar av att följa arbetstidslagen. Övertid ska inte bli det nya normala, säger Malin Tillgren.

Hon ser ett direkt ansvar hos regionens politiker för den bemanningsbrist som råder inom regionen, och som i sin tur leder till övertid.

– Att våra yrkesgrupper i fjol fick det lägsta lönepåslaget på flera år ger inte den bästa signalen till personal som gjort sitt yttersta under pandemin, påpekar hon.

Löneökningen för sjuksköterskor i Region Skåne var förra året bland den lägsta i landet: 2,53 procent, jämfört med 2,74 procent år 2020 och 2,73 procent 2019.

Vårdfokus har sökt regionstyrelsens ordförande i Skåne, Carl Johan Sonesson (M), för en kommentar.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida