Region Skåne förbjuds kräva kollektivavtal

Region Skåne får inte kräva att de som vill bli ackrediterade vårdgivare har kollektivavtal. Det beslutade länsrätten i går. — Jättetråkigt. Det här innebär många steg tillbaka för det traditionella sättet att fungera parterna emellan på arbetsmarknaden, kommenterar Pia Arndorff, ordförande i Vårdförbundets avdelning Skåne.

Länsrätten dom mot Region Skåne kommer sedan företaget Vitalab klagat på att Region Skåne krävde att de som ville bli ackrediterade vårdgivare i Hälsoval Skåne tecknade kollektivavtal med respektive personalorganisationer.

Kravet strider mot likabehandling

– Kollektivavtalet är ju oerhört viktigt för våra medlemmar ute på arbetsplatserna. Som nyanställd tänker man inte på att förhandla om alla de delar som ingår i ett kollektivavtal. Och det är glädjande att även Region Skåne ser det som viktigt och har drivit det, säger Pia Arndorff.

Länsrätten hänvisar i sin dom till regeringen som i förarbetena till Lagen om valfrihetssystem, LOV, ansåg det omöjligt att kräva kollektivavtal i valfrihetssystem. Region Skånes krav strider mot bestämmelserna om likvärdig behandling och ickediskriminering i LOV, anser rätten och kräver att punkten om kollektivavtal tas bort.

Mer tungrott för arbetsgivaren 

– Det är svårt att se vad beslutet innebär, politikerna tror inte det blir någon större skillnad. Och så länge majoriteten av företagen har kollektivavtal så stämmer nog det. De stora vårdproducenterna har ju i regel det, men vi vill ju inte att bara de stora ska få avtal, säger Pia Arndorff och konstaterar att kollektivavtal har fått en negativ klang.

Hon undrar varför arbetsgivare ser dem som så oerhört hotfulla, de är ju en reglering av förhållandet arbetsgivare och arbetstagare. Att sluta avtal enskilt med varje medarbetare blir mycket mer tungrott för arbetsgivaren.

Regionen tänker propagera i EU 

Region Skåne kommer inte att överklaga domen. Regionstyrelsens ordförande konstaterar att det inte är någon idé eftersom förarbetena till LOV så tydligt har skrivit bort möjligheten att kräva kollektivavtal.

– Vi  politiker i Skåne är överens om att det hade varit rimligt att ha med krav på kollektivavtal i LOV,  för att garantera personalen hyggliga villkor. Nu får vi väl i stället bedriva propaganda så att regeringen och EU inför det som ett konkurrensneutralt krav på alla, säger regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida