rättsligt

Fällande dom i fallet med ”kulturell svimning”

Fällande dom i fallet med ”kulturell svimning”

Den man som 2017 avled efter en hjärnblödning utsattes för diskriminering. Det anser Göteborgs tingsrätt. Ambulanssjuksköterskan skrev i journalen att det rörde sig om ”kulturell svimning”. Regionen döms nu att betala skadestånd. (Artikeln är uppdaterad den 26 maj kl 13.50.)

Tingsrätten har efter sin prövning kommit fram till att mannen diskriminerats eftersom hans hälsotillstånd delvis bedömts utifrån etniska grunder. Därmed har regionen brutit mot diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen.

Rättegången i Göteborgs tingsrätt inleddes i mars i år, efter att Diskrimineringsombudsmannen stämt Västra Götalandsregionen. Händelsen inträffade hösten 2017 och fick stor medial uppmärksamhet. Patienten, som var läkare och av sudanskt ursprung, hade blivit dålig efter en kollision under en fotbollsmatch. Han konstaterades senare ha fått en hjärnblödning och avled efter en tids vård.

När ambulansen, dagen efter kollisionen, tillkallades hem till patienten gjorde ambulanssjuksköterskan bedömningen att situationen inte var så allvarlig, och skrev i journalen att mannen ”spelar medvetslös” och att det rör sig om en ”kulturell svimning”. Omhändertagandet prioriterades ner. Väl på sjukhus dröjde det 90 minuter innan en läkarundersökning gjordes.

Det är inte den enskilda ambulanssjuksköterskan som åtalats, utan rättegången har hållits mellan Diskrimeringsombudsmannen och Region Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen döms att betala diskrimineringsersättning med 80 000 kronor till dödsboet, samt ränta. Regionen ska också betala 30 000  i diskrimineringsersättning till mannens änka.

Regionen ska också ersätta Diskrimineringsombudsmannen för rättegångskostnader på drygt 1,1 miljon kronor.

Lisbet Boberg, en av de tre domarna i tingsrätten, förklarar den fällande domen så här i en intervju med Sveriges Radio:

– Vad vi bedömer är en central del av det här målet, är att regionen inte korrekt har bedömt patientens medvetandegrad i det inledande skedet av vården, och det har fått följdverkningar, säger hon.

– Där har en journalanteckning om ”kulturell svimning” utgjort ett bevis på att den här patientens medvetandegrad, i vart fall till viss del, har bedömts utifrån hans etnicitet. Det har haft stor betydelse, som en del av utredningen, säger Lisbet Boberg till SR.

Ambulanssjuksköterskan har – för samma händelse – tidigare fått kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för bristande dokumentation och för brister i bedömningen av patientens sjukdomstillstånd. Då kritiserades även vården och journalföringen på akutmottagningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida