Diskriminering

Regionen ingår förlikning i fallet med ”kulturell svimning”

Regionen ingår förlikning i fallet med ”kulturell svimning”
Att göra akut ambulans till transportambulans blev ett sätt att minska övertiden. Foto: Getty Images

I det mål där en man som drabbats av hjärnblödning diskriminerades genom att sjukvården inte prioriterade hans tillstånd, väljer Västra Götalandsregionen nu att betala den diskrimineringsersättning som DO begärt. DO återkallar nu därför sitt överklagande till hovrätten.

Under hösten 2017 krockade en man med en annan spelare under en fotbollsmatch. Dagen därpå blev han allvarligt sjuk.

Ambulans skickades ut med högsta prioritet, men när den kom fram till bostaden var mannen medvetslös. Mannen var läkare och av sudanskt ursprung.

Ambulanssjuksköterskan bedömde däremot att mannen ”spelade” medvetslös och att det handlade om en ”kulturell svimning”. Mannens tillstånd prioriterades ned, han fick svåra skador och avled senare till följd av en hjärnblödning.

Västra Götalandsregionen anmälde händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och konstaterade att den senfärdiga behandlingen hade med kulturella fördomar att göra.

Ivo riktade i sin tur kritik mot både sjuksköterskan och akutmottagningen för brister i omhändertagandet och mot ambulanssjuksköterskan särskilt, för uttryck som använts i journalanteckningarna.

DO (Diskrimineringsombudsmannen) stämmer inte privatpersoner, men lämnade i slutet av 2019 in en stämningsansökan till Göteborgs tingsrätt, där de yrkade på att arbetsgivaren Västra Götalandsregionen ska betala 600 000 kronor till mannens dödsbo.

Dröjsmålet med att ge mannen vård hade ett samband med hans etnicitet, anser DO.

Detta bryter mot diskrimineringslagen och är en allvarlig kränkning av mannens rätt till liv och värdighet enligt Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande mänskliga rättigheterna. Enligt DO behandlades mannens fru också sämre än andra anhöriga i liknande situationer.

Återkallar överklagande

Tingsrätten konstaterade att mannens tillstånd hade ett samband med hans etniska tillhörighet och att det var fråga om en överträdelse av diskrimineringslagen.

Västra Götalandsregionen dömdes av tingsrätten att betala diskrimineringsersättning med 80 000 kronor till dödsboet, samt ränta och 30 000  i diskrimineringsersättning till mannens änka.

DO begärde i sitt överklagande till hovrätten att diskrimineringsersättningen till mannens familj skulle höjas till 300 000 kronor. Ett belopp som regionen nu väljer att betala, varför DO återkallar sitt överklagande till hovrätten.

– Det här målet har haft, och kommer att ha, mycket stor betydelse eftersom domen fastställer att det har varit fråga om diskriminering och visar på den risk som diskriminering inom vården innebär för den enskilde, säger DO Lars Arrhenius i ett pressmeddelande.

Även om pengarna aldrig har varit det viktiga för mannens familj är det höga ersättningsbeloppet en klar signal om hur allvarlig den här händelsen är, konstaterar han.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida