Register för alternativmedicin ska öka säkerheten

10 januari 2005

Nu finns ett förslag på hur ett särskilt register över dem som erbjuder alternativ- eller komplementärmedicin ska se ut. I mitten av december överlämnades ett betänkande till regeringen. Där föreslås att utövarna frivilligt ska kunna anmäla sig till registret. Ett av de föreslagna kraven är att en medicinsk basutbildning krävs för registrering. Betänkandet skickas inom kort ut på remiss.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida