Register över alternativmedicin utreds

10 maj 2004

Senast den 30 november i år ska det finnas ett förslag till hur ett nationellt register över personer som utövar alternativ- eller komplementärmedicin ska se ut. Regeringen har avsatt tre miljoner kronor för att skapaett sådant register.

Helena Starup, generaldirektör för Statens institut för särskilt utbildningsstöd, har fått i uppdrag att utreda vad registret ska användas till, vilket innehåll det ska ha och vilka som ska ha tillgång till det. För- och nackdelar med frivillig respektive obligatorisk anslutning ska också utredas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida