Rehabiliterad men ensam

Rehabiliterad men ensam
När rehabiliteringen är avslutad försvinner det sociala umgänget och man blir lätt lika isolerad som tidigare. Foto: Colourbox

Kommunal dagrehabilitering hjälper äldre personer med fysiska funktionsnedsättningar att bli mer aktiva, även socialt. Men när den avslutas försvinner ofta de nyvunna kontakterna med andra människor.

2 januari 2013

Många äldre människor får med åren fysiska funktionsnedsättningar som gör att de ofrivilligt upphör med aktiviteter och förlorar sitt sociala umgänge. Där spelar kommunal dagrehabilitering med målet att förbättra deltagarnas funktions- och aktivitetsförmåga en viktig roll. Arbets­terapeuten Anita Tollén har intervjuat äldre personer inför dagrehabilitering om vad de ville uppnå med den och vilka förändringar rehabiliteringen sedan kom att innebära för dem i vardagen.?

På grund av sina funktionsnedsättningar hade de blivit ensamma och isolerade. Förväntningarna var därför dels att komma ut och träffa andra människor och dels att få hjälp med fysisk träning. ??

Efter rehabiliteringsperioden hade intervjupersonerna mycket riktigt nått fysiska förbättringar och kunde göra mer själva. Dagrehabiliteringen ledde till ett mer aktivt liv och ett ökat välbefinnande. ?

Att de tränade i grupp hade stor betydelse. De pratade med och sporrade varandra, vilket ökade tron på den egna förmågan. Personalen hjälpte också till, men inte mer än nödvändigt. Träningen ledde till mätbara förändringar; gångförmåga och fysiska funktioner förbättrades.

Men den begränsade tiden får konsekvenser som också bör beaktas.?

— Dagrehab är ett sätt att stödja människor i att bo hemma, men när rehabiliteringen är avslutad försvinner det sociala umgänget och man blir lätt lika isolerad som tidigare, säger Anita Tollén.?

Ett alternativ kan då vara social dagvård, som är en behovsprövad kommunal verksamhet. Men det behövs också fler träffpunkter, öppna verksamheter, anser hon.

Avhandlingen: Äldre personers dagliga liv och betydelsen av dagrehabilitering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida