Reklam för antidepressiva läkemedel ofta vilseledande

Reklam för antidepressiva läkemedel ofta vilseledande
När den nya generationen antidepressiva läkemedel lanserades på 90-talet benämndes de ofta som lyckopiller. Arkivbild: Mostphotos

När de nya antidepressiva läkemedlen lanserades på 90-talet sköt försäljningen i höjden. Enligt en ny studie var marknadsföringen tuff och vilseledande.

De nya läkemedlen hade färre biverkningar än de tidigare och på bara några år ökade försäljningen i Sverige från 130 miljoner kronor till över en miljard.

Medan många andra länder har ett system för självsanering har Sverige ett branschorgan som ser till att reklamen följer etablerade etiska riktlinjer. Dessutom finns en nämnd, tillsatt av industrin, som tar hand om eventuella överklaganden. Vilseledande reklam straffas oftast med böter.

Nu har forskare för första gången undersökt hur det verkligen fungerar. Resultatet visar att marknadsföringen av den nya generationens antidepressiva läkemedel brast på flera punkter.

Shai Mulinari, som är både samhällsvetenskaplig och biomedicinsk forskare, har tillsammans med en kollega gått igenom all reklam för antidepressiv medicin som publicerats i Läkartidningen 1994–2003. I studien fann de att 34 procent av alla annonser har bedömts som vilseledande av industrins system för självsanering.

– Egentligen borde siffran ha varit ännu högre eftersom vi upptäckte att en hel del vilseledande reklam hade passerat granskningen obemärkt. Till exempel innehöll många ofällda annonser överdrivna påståenden om läkemedlets effekt, säger Shai Mulinari.

Viktig granskning

Det tog även lång tid från att den oetiska reklamen publicerades till att den fälldes och bara en bråkdel av marknadsföringskostnaderna gick till att betala böter.

– Det är viktigt att även läkare och Läkemedelsverket anmäler oegentligheter. Annars överlämnar man allt ansvar till industrin, anser Shai Mulinari.

Han tycker att granskningen av läkemedelsindustrins marknadsföring diskutera alldeles för lite i Sverige jämfört med i många andra länder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida