Reklamfilm ska locka till vården

IBL:s ordförande Michel Silvestri planerar en reklamfilm i syfte att locka landets ungdomar att utbilda sig till biomedicinska analytiker och andra vårdyrken.

– Rekryteringsproblemet har varit känt länge. Nu är det dags att gå från ord till handling, säger Michel Silvestri.

– En idé vi jobbar med är ett slags »short cuts« med olika scenarier som korsar varandra och som på ett intresseväckande sätt presenterar olika vårdyrken. Bland annat har e-type ställt sig positiv till att vi använder hans senaste hitlåt »Life« i filmen.

Michel Silvestri är framför allt bekymrad över svårigheterna att rekrytera tillräckligt med studerande till biomedicinsk analytikerprogrammet.

– Men sett till det framtida behovet inom hälso- och sjukvården tror jag att det även kan bli svårt att utbilda tillräckligt med sjuksköterskor och läkare.

Projektet, som planeras tillsammans med ett videoproduktionsbolag, är dels inriktat på en längre film på 10–20 minuter som ska kunna visas i gymnasie- och högstadieskolor runt om i landet, dels på en kortare variant som ska kunna visas via webb-tv.

– Ett alternativ för att nå ut så snabbt som möjligt, helst till vårens ansökningsomgång, är att ta fram en kort reklamfilm för tv och bio, säger Michel Silvestri som hoppas kunna finansiera filmprojektet med bidrag från landets högskolor, sjukhus, landsting och fackliga organisationer.

För att få i gång en budkavle till potentiella bidragsgivare har ibl (Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap) bidragit med en symbolisk summa på 10 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida