Rekordmånga ehec-fall under 2011

Rekordmånga ehec-fall under 2011
Det är vanligt att människor smittas av ehec via kontaminerade livsmedel. I Sverige rapporterades 478 fall förra året vilket är det högsta antalet någonsin sedan anmälningsplikten infördes 1996.

Förra året rapporterades 478 fall av ehec vilket är det högsta antalet någonsin sedan anmälningsplikten infördes 1996. Det kan delvis förklaras av ett 50-tal fall från sommarens tyska ehec-utbrott samt ett inhemskt utbrott med 20 rapporterade fall.

20 april 2012

Sedan 2006 har det varit en minskande trend för inhemsk ehec-incidens. Trenden bröts 2010 och antalet fall har fortsatt att öka under 2011 som gav den högsta inhemska incidensen sedan 2005, då ett stort salladsutbrott inträffade i Sverige.

Förra året rapporterades 478 fall av ehec vilket är det högsta sedan anmälningsplikten infördes 1996. Möjligen kan denna ökning vara en följd av ökad uppmärksamhet för sjukdomen efter tysklandsutbrottet, där 3 816 personer smittade och 54 dödsfall rapporterades. I samband med utbrottet uppmanades sjukvården att ta fler prover samt att personer med symtom skulle söka vård.

Kort efter tysklandsutbrottet inträffade ett ehec-utbrott i Sverige där 20 fall rapporterades smittade med ehec efter att ha deltagit i ett läger i Östergötland.

Förutom för de två stora utbrotten skedde liksom tidigare år smitta genom närkontakt inom familj och daghem och genom djurkontakt. Majoriteten av fallen hade okänd smittkälla.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida