Remiss krav för besök på akuten

5 april 2004

Västmanland måste den som är sjuk numera ha remiss för att få komma in på sjukhusens akutmottagningar – eller komma i ambulans med blåljus.

Samtidigt har akutmottagningarna i Fagersta och Sala stängts.

Remiss kan utfärdas av familjeläkare, distriktssköterska, sjuksköterska inom den kommunala äldrevården och vid telefonupplysningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida