Remissvar om kvinnomakt sammanställda

5 oktober 1998

Kvinnomaktutredningen har varit ute på remiss och sammanställningen av remissvaren är snart klar. En del av förslagen i utredningen är också på väg att förverkligas:

Jämställdhetslagen ses över i syfte att förstärkas, jämställdhetsmärkning av företag och organisationer ska införas och en kommunikationsplan för att sprida forskningens budskap planeras också.

Vårdförbundet, i likhet med TCO, föreslår i sitt remissvar att ett partsgemensamt organ tillsätts som ska verka för en genomtänkt könsneutral lönesättning. Det lämnar regeringen över till arbetsmarknadens parter att lösa, men i dagsläget finns det inget som tyder på att arbetsgivarna är intresserade av att ingå i ett sådant organ.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida