Reproduktiv hälsa en uppgift för barnmorskor

Vid världskongressen för den internationella barnmorskeorganisationen icm beslutades att reproduktiv hälsa ska vara en arbetsuppgift för världens barnmorskor.

I den nya definitionen av barnmorskans arbetsuppgifter som icm antog vid sin kongress i slutet av juli ingår numera begreppet reproduktiv hälsa.
? Alla medlemsorganisationer har gått med på detta även om man självständigt avgör exakt vad som ska ligga i begreppet. Som vi svenskar tolkar det ingår självklart både preventivmedelsrådgivning och abortverksamhet, säger barnmorskan Kerstin Belfrage, ombudsman på Vårdförbundet som var på plats i Brisbane, Australien.

Hittills har den internationella definitionen av barnmorskans arbetsuppgifter inneburit att ta hand om normala graviditeter, förlossningar och eftervård.
? Den nya definitionen innebär framför allt att barnmorskor i de afrikanska länderna får ett stort stöd i sitt arbete, säger Kerstin Belfrage.
Över 1 700 barnmorskor från 83 medlemsorganisationer i 70 länder deltog vid icm:s (International confederation of midwifes) 27:e världskongress.

Kongressens vetenskapliga program hade olika teman varje dag. Den första ägnades åt historia och då deltog den svenska barnmorskan Irene Ivarsson med en presentation. Hon har gjort en litteraturgenomgång av studier om familjeplanering bland 18-44 åriga västerländska män och kvinnor åren 1994 till 2000. Studierna var från Skandinavien, Holland, Frankrike och usa.
Mellan varannan och var fjärde tillfrågad använde inte något preventivmedel första gången de hade samlag med en ny partner. Irene Ivarsson kunde konstatera att också för dem som kände till akut-p-piller ledde oplanerade samlag och oplanerade graviditeter till många aborter.

? Hon betonade väldigt tydligt att barnmorskan har en självklar roll i arbetet mot oönskade graviditeter, berättar Kerstin Belfrage.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida