Resistent tbc i Ryssland

7 februari 2000

Dödssiffrorna i ryska fängelser är mycket höga. Tuberkulos, inte sällan multiresistent, sprids mellan fångarna som kan vara så många som tjugo i samma cell. Brist på mediciner mot tuberkulos och mat i fängelserna har gjort situationen närmast desperat. Till slut kände sig ryska fängelseläkare tvungna att göra något, och bad Läkare utan gränser om hjälp.

Det berättar Maria Lundbäck som är svensk sjuksköterska från Västerås. Hon kom hem strax före jul efter att ha arbetat i ett halvår vid det speciella tbc-fängelset i Novokuznetsk i Sibirien, där Läkare utan gränser driver tuberkulossjukvård. I fängelset finns 1300 fångar varav 1100 har tuberkulos.

– Det krävdes både takt och diplomati för att övertala de ryska läkarna och sjuksköterskorna att arbeta enligt who:s dots-program. Men det var ett krav för att Läkare utan gränser skulle ställa upp, säger Maria Lundbäck.

dots står för directly observed treatment short course. Programmet innebär att man ställer diagnosen tuberkulos med hjälp av upphostningsprov som direktmikroskoperas. Positivt prov innebär att personen är som mest smittsam. Det var
i första hand de fångarna som ingick i projektet. Det vanligaste annars i Ryssland är att diagnosen ställs med hjälp av lungröntgen. Men den påvisar inte att personen är så starkt smittsam som man får veta med ett positivt upphostningsprov.

Enligt dots-programmet ska tuberkulosen behandlas under minst 6–8 månader med en kombination av antibiotika för att motverka resistensutveckling.

– Sjuksköterskan eller någon annan med sjukvårdsutbildning kontrollerade att fångarna verkligen svalde tabletterna, berättar Maria Lundbäck om arbetet i tbc-fängelset i Novokuznetsk.

Det fanns nämligen risk för att en fånge skulle låta bli att svälja. Efter hot från någon fånge högre upp i hierarkin, som inte var uttagen att delta i projektet, försökte han i stället smuggla ut tabletterna till någon av »ledarfångarna«.

Högenergimjölk varje dag
Sputumprov tas under behandlingen och efter avslutad behandling för att kontrollera att bakterierna är helt borta. Som ett komplement till medicinbehandlingen får fångarna ett glas högenergimjölk på 500 kalorier varje dag, som förstärkning till den magra sjukhusmaten.

Maria Lundbäck ingick i ett arbetslag med en norsk läkare, en fransk och en belgisk labbtekniker, ryska administratörer och tolkar. Allt arbete och all undervisning skedde med hjälp av tolkar, eftersom fångarna och fängelsets egen vårdpersonal enbart talade ryska.

Projektet rullar nu vidare, berättar Maria Lundbäck. Snart utvidgas det med ett bakteriologiskt labb som ska göra
det möjligt att skräddarsy antibiotikabehandlingarna – allt för att minska risken för utveckling av multiresistent tbc.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida