Resistenta tarmbakterier kan bli större problem än MRSA

I Uppsala misstänks två patienter ha dött efter att ha blivit infekterade av så kallade ESBL-producerande bakterier. På världskonferensen för biomedicinska analytiker i Sydkorea står dessa antibiotikaresistenta bakterier i fokus. På sikt kan de bli ännu svårare att få bukt med än MRSA.

18 september 2006

Hittills har den här typen av resistenta gramnegativa bakterier varit relativt sällsynta i Sverige medan de i många andra länder stadigt ökat.

Undantaget är Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala som under en längre tid har dragits med en besvärlig epidemi av den ESBL-producerande bakterien Klebsiella pneumoniae. Sedan april 2005 har 130 patienter insjuknat efter att ha infekterats av bakterien. Ledningen på sjukhuset har därför uppmanat personalen att skärpa hygienrutinerna.

Bakterien ger oftast inte upphov till sjukdom, men kan ibland orsaka blodförgiftning, urinvägsinfektion, lunginflammation och bukinfektion. Speciellt patienter med nedsatt immunförsvar är utsatta. Enligt en artikel i lördagens Upsala Nya Tidning misstänks två patienter ha dött av Klebsiella pneumoniae på sjukhuset i Uppsala.

Bryter ner antibiotika

ESBL är en förkortning av extended spectrum beta-lactamases. Bakterierna, som finns i tarmfloran, producerar ett enzym, beta-lactamase, som bryter ner pencillinet. De vanligaste ESBL-producerande bakterierna är Klebsiella pneumoniae och Escherichia coli.

ESBL-producerande bakterier är i princip resistenta mot hela gruppen cefalosporiner. Men på sjukhus och andra vårdinrättningar där antibiotika har använts allt för flitigt har de även utvecklat resistens mot många andra antibiotika, exempelvis aminoglykosider och fluorokinoloner samt i enstaka fall karbapenemer. En del av de bakterier som har identifierats utomlands är så multiresistenta att ingenting biter på dem.

Mycket vanlig i Sydkorea

På biomedicinska analytikernas världskonferens i Sydkorea handlar flera av föredragen om metoder att effektivt och snabbt identifiera den här typen av bakterier. Bland de vårdrelaterade infektionerna är ESBL numera den i särklass vanligaste förekommande på de sydkoreanska sjukhusen.

– Det är tydligt att fokus nu har förskjutits från att diskutera MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) till att prata om ESBL-producerande bakterier på konferenser liknade denna. Det är ett tecken på att spridningen av den här typen av bakterier nu har blivit ett globalt problem, säger biomedicinska analytikern Eva Tano som följt föreläsningarna på kongressen med stort intresse.

Större hot än MRSA

Till vardags arbetar Eva Tano på sektionen för vårdhygien och mikrobiologi vid Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala, där hon bland annat jobbar mycket med MRSA.

– Jämfört med många andra länder har vi klarat oss relativt lindrig undan MRSA. Problemet med de ESBL-producerande bakterierna är att de finns i tarmfloran och därför är svårare att hitta. Vi kan ju inte ta faeces-prover på alla patienter.

– Uppmärksammar vi inte problemet i tid och stramar upp hygienrutinerna riskerar vi att få se ett mycket värre scenario än det vi hittills sett med MRSA, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida