Resultatet av medicinska aborter kan kontrolleras av kvinnorna själva

Resultatet av medicinska aborter kan kontrolleras av kvinnorna själva
Studien väntas ligga till grund för nya internationella rekommendationer från WHO och en förändrad klinisk praxis kring medicinska aborter i Sverige och globalt, säger Kristina Gemzell Danielsson. Foto: Linus Hallgren

Visas i svensk studie som kan ligga till grund för nya internationella riktlinjer.

27 mars 2015

– Studien visar att det går att förenkla rutinerna kring medicinska aborter genom att kvinnan själv kontrollerar att aborten fullföljts. Det ökar säkerheten kring medicinska aborter eftersom många kvinnor i dag uteblir från återbesöket.

Det säger en av forskarna bakom i studien, Kristina Gemzell Danielssson, professor vid institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Karolinska institutet i Stockholm.

I studien ingick drygt 900 kvinnor från Sverige, Finland, Norge, och Österrike som sökte medicinsk abortbehandling. Hälften lottades till återbesök inom tre veckor, vilket är så rutinen ser ut i dag. Den andra hälften fick i stället göra ett eget test i hemmet för att mäta halten av humant koriongonadotropin, hCG i urinen efter en till tre veckor.

Vid uppföljningen sågs ingen skillnad mellan grupperna. Båda sätten var lika effektiva och lika säkra.

Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Lancet, väntas ligga till grund för nya internationella rekommendationer från Världshälsoorganisationen, WHO, precis som den studie från Uganda som Vårdfokus berättat om tidigare under morgonen (se länk till höger om artikeln).

Det innebär troligen att klinisk praxis för hur efterkontrollen efter medicinska aborter görs, kommer att ändras i såväl Sverige som i andra länder i världen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida