»Resultatlön kan leda till besparingar«

Vårdförbundet är kritiskt till det försök med resultatlön som landstinget i Östergötland nu ska genomföra.

9 april 2001

Östergötland har som första landsting i landet beslutat att på försök under ett år införa resultatlön inom alla sina verksamheter. Resultatlön införs dock inte automatiskt, utan varje produktionsenhet som är intresserad måste lämna in en formell ansökan.

Efter ett år ska sedan en utvärdering göras. Om verksamheten går med vinst får de anställda en del av den. Alla får lika mycket, i förhållande till tjänstgöringsgraden. Hur det blir med resten av vinsten är inte helt klart, mer än att pengar också ska gå tillbaka till verksamheten.

Vårdförbundet i Östergötland anser att resultatet borde räknas på arbetsplatsnivå i stället.

– Ger helheten minus hjälper det annars inte om det är plus på någon eller några delar. Risken finns att det här minskar intresset för att utveckla verksamheten eftersom man har svårt att påverka slutresultatet för hela enheten, säger Kristina Nyström, Vårdförbundets ordförande i Östergötland.

Kristina Nyström säger att det system landstinget valt kan leda till att man enbart satsar på besparingar. Den produktionsenhet som till exempel väljer att inte tillsätta vakanser kan få ett plus i budgeten och därmed kvittera ut extrapengarna. Någon förbättring av vården innebär det dock knappast.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida