Resursslösande vård

9 februari 2004

Vårdplatserna utnyttjas för dåligt, IT-stödet är för svagt, vårdkedjorna är ofta splittrade och satsningen på stordrift är ineffektiv. Det är några av slutsatserna som Stefan Fölster på Svenskt näringsliv, med flera, drar efter att ha granskat den svenska sjukvården. För den som vill bli lite omruskad finns mer att läsa i boken Den sjuka vården. Ges ut på Ekerlids förlag,

www.ekerlids.com.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida