Riksåklagaren vill att sjuksköterskan i Kalmar döms för vållande till död

Domen bör inte ändras. Det framhåller Riksåklagaren i en skrivelse till Högsta domstolen inför rättegången mot den sjuksköterska i Kalmar som i hovrätten dömdes för vållande till ett litet barns död.

12 januari 2006

I skrivelsen säger Riksåklagaren att det på sjukhuset i Kalmar fanns brister när det gäller medicineringen med Xylocard och att riskerna för misstag skulle ha varit mindre med tydligare doseringsanvisningar och enhetliga metoder.

Samtidigt säger Riksåklagaren att sjuksköterskan varit klar över hur beredningen skulle göras. Samt att hon med sin mångåriga rutin måster ha varit väl medveten om doseringen, även om det vid det aktuella tillfället var första gången som hon gjort en beredning med Xylocard till barn.

Olika bedömningar

Vid hovrättsrättegången pekade sjuksköterskans advokat Sture Larsson på problemet med två olika sanktionssystem, dels straffrättsligt genom civila rättegångar, dels disciplinärt via Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Riksåklagaren säger i skrivelsen att detta ger ett ”visst utrymme för olika bedömningar i enskilda fall” och i praktiken kan ”innebära risker för att samma eller likartade fel kan medföra olika reaktioner från det allmänna beroende på om ärendet hanteras disciplinärt eller straffrättsligt”.

Men, skriver Riksåklagaren, ”svensk rätt bygger på principen om absolut åtalsplikt och något undantag finns inte för sjukvårdspersonal, lika lite som för någon annan yrkesgrupp”.

Riksåklagaren avslutar sedan med att han anser att sjuksköterskan ska dömas för vållande till annans död.

Varning för vållande till död

Advokat Sture Larsson har ännu inte till Högsta domstolen kommenterat Riksåklagarens skrivelse. Däremot har han, för att visa hur slumpmässigt misstag inom vården bedöms, skickat in ett beslut som Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd fattade den 22 november 2005. Där tilldelades en läkare en varning för att han genom en feldosering orsakat en patients död. Det fallet fick alltså inte någon straffrättslig bedömning, enbart en disciplinär. 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida