Riksåklagaren vill inte ändra sjuksköterskedom

Domen bör inte ändras. Det framhåller riksåklagaren i en skrivelse till Högsta domstolen inför rättegången mot den sjuksköterska i Kalmar som i hovrätten dömdes för vållande till ett litet barns död.

3 februari 2006

I skrivelsen säger riksåklagaren att det på sjukhuset i Kalmar fanns brister när det gäller medicineringen med Xylocard och att riskerna för misstag skulle ha varit mindre med tydligare doseringsanvisningar och enhetliga metoder.

Samtidigt säger riksåklagaren att sjuksköterskan med sin mångåriga rutin måste ha varit väl medveten om doseringen, även om det vid det aktuella tillfället var första gången som hon gjort en beredning med Xylocard till barn.

Vid hovrättsförhandlingen pekade sjuksköterskans advokat Sture Larsson på problemet med två olika sanktionssystem, dels straffrättsligt genom civila rättegångar, dels disciplinärt via Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Riksåklagaren säger i skrivelsen att detta ger ett »visst utrymme för olika bedömningar i enskilda fall«. Det kan i praktiken »innebära risker för att samma eller likartade fel kan medföra olika reaktioner från det allmänna beroende på om ärendet hanteras disciplinärt eller straffrättsligt«.

Men, skriver riksåklaga-ren, »något undantag finns inte för sjukvårdspersonal, lika lite som för någon annan yrkesgrupp«.

Riksåklagaren avslutar sedan med att han anser att sjuksköterskan ska dömas för vållande till annans död.

Advokat Sture Larsson har ännu inte till Högsta domstolen kommenterat riksåklagarens skrivelse. Däremot har han, för att visa hur slumpmässigt misstag inom vården bedöms, skickat in ett beslut som Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd fattade den 22 november 2005. Där tilldelades en läkare en varning för att han genom en feldosering orsakade en patients död.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida