Riksavdelningen läggs ner

8 april 2002

De privatanställdas avdelning, riksavdelningen, läggs ner. Det blir resultatet om kongressen säger ja till förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar. Där sägs att avdelningens medlemmar ska flyttas över till de lokala avdelningar där de arbetar. Klubbarna inom riksavdelningen ska dock finnas kvar, med ansvar för löne- och anställningsvillkor gentemot de rikstäckande arbetsgivarna.

– Den utveckling vi haft de senaste åren, där verksamhet växlat mellan privata företag och kommuner och landsting, har skapat oklarheter som vi inte kunde förutse när avdelningen bildades. Vi tror att vi på det nya sättet bättre kan tillgodose medlemmarnas behov, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

Riksavdelningen bildades genom ett kongressbeslut så sent som hösten 1997. Om kongressen säger ja till stadgeförslaget blir det första gången sedan Vårdförbundet bildades för 25 år sedan som en lokal avdelning läggs ner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida