Riksdagen beslutar om biomedicinska analytikernas legitimation

Den 1 april 2006 blir de biomedicinska analytikerna legitimerade om riksdagen säger ja till den proposition som regeringen nu har lagt.

24 november 2005

Biomedicinska analytiker är en av fyra de grupper som nu föreslås bli legitimerade. De övriga är audionomer, dietister och ortopedingenjörer. I propositionen (2005/06:43) anser regeringen att de här grupperna är jämförbara med andra legitimerade. Regeringen skriver: ”Det är svårt att se att de föreslagna yrkena har andra kvalifikationer än de yrkesgrupper som i dag kan få legitimation när det gäller att utöva en självständig yrkesfunktion med särskilt ansvar för patienternas säkerhet”..

Om riksdagen säger ja införs legitimationen den 1 april nästa år. En speciell övergångsbestämmelse kommer att finnas med. Den innebär att den som har avlagt examen i de här fyra yrkena får använda yrkestiteln till den 1 april 2007 utan att ha fått legitimation för yrket.

Fler grupper kan bli legitimerade. Regeringen ska nämligen tillsätta en utredning om behörighetsreglerna. En av grupper som utredningen ska titta på speciellt är cytodiagnostikerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida