Riksdagen får kritik för vaga riktlinjer

Sjukvården har inte genomfört de prioriteringar som riksdagen har beslutat om. Det beror på att kraven som ställts i riktlinjerna är motstridiga, säger Riksrevisionen i en kritisk rapport.

17 maj 2004

Trots att det gått sju år sedan riksdagen tog sitt beslut om prioriteringar i vården har de fått litet genomslag i verksamheten. Det beror på att regering och riksdag medvetet var vaga i sitt beslut och att det råder en motsättning mellan kravet på prioriteringar och kravet på tillgänglighet. Det skriver Riksrevisionen i en granskningsrapport.

Beslutets egentliga innebörd har varit svår att uppfatta. Denna uppfattning finns inte bara hos personalen i verksamheten, utan också bland politiker och ledande tjänstemän. Öppna prioriteringar är sällsynta. Den behovsstyrning som ändringen av hälso- och sjukvårdslagen stadgade märks inte i verkligheten.

Diagnosstyrda diskussioner

Efter riksdagsbeslutet om prioriteringar tillsattes också en prioriteringsdelegation. Vårdförbundets vice ordförande Margareta Albinsson satt med i prioriteringsdelegationens expertgrupp.

? Först ska man komma ihåg att diskussionerna i prioriteringsutredningen var väldigt diagnosstyrda och inriktade på den högspecialiserade vården, säger hon. Det handlade inte så mycket om vardagsvården, och ordet omvårdnad nämndes nog inte.

Hon håller med Riksrevisionen om att regering och riksdag varit motsägelsefulla genom att både besluta om prioriteringsordning och ökad tillgänglighet. Det är svårt att förena.

? Och när nu någon verkligen gör en lokal prioriteringslista får de ju smisk på fingrarna, säger hon och syftar på det senaste halvårets diskussion om prioriteringslistan i Östergötland.

Hierarkier har spelat roll

Margareta Albinsson är också självkritisk å vårdens vägnar:

? De olika professionella grupperna har inte lyckats föra diskussioner om prioriteringar som team. Det har varit läkare för sig, sjuksköterskor för sig, sjukgymnaster för sig och så vidare. Säkert har traditioner och hierarkier inom vården spelat roll för det.

Men nu hoppas hon att det arbete som Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening och Läkaresällskapet gjort tillsammans om stroke (och som kommer att presenteras inom kort) ska innebär en ändring åtminstone på den senare punkten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida