Riksdagsmän bildar nätverk till stöd för ME-patienter

Anser att kunskapen om sjukdomen är pinsamt låg i Sverige.

Det är företrädare för fem riksdagspartier som i en gemensam debattartikel i DN skriver att medvetenheten och kunskapen om ME måste öka.

40 000 i Sverige

Myalgisk encefalomyelit, ME, kännetecknas av ett kroniskt trötthetssyndrom som inte går att vila bort. Exakt hur många som drabbats i Sverige vet man inte, men beräkningar visar att det handlar om cirka 40 000 personer.

Diagnostiken är kraftigt eftersatt och av det följer att också bemötande, utredning och behandling av ME i stort har lyst med sin frånvaro, skriver de fem riksdagsmännen, varav tre är läkare.

Nationellt kompetenscentrum

Nätverket vill, med hjälp av patientföreningen för ME, bättre än hittills nå ut med upplysning till sjukvård och allmänhet om tillståndet. Nätverket har också engagerat sig för att skapa ett nationellt kompetenscentrum till stöd för diagnos, behandling och forskning kring ME.

”Vi vill från vår rikspolitiska plattform med gemensamma krafter påverka regering och berörda myndigheter att agera för att skyndsamt skapa sådant viktigt stöd till en eftersatt grupp människor som lider av ett alltför dåligt uppmärksammat folkhälsogissel”, skriver riksdagsmännen i debattartikeln.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida