Riksföreningen för olycksfalls- och akutsjukvård är nedlagd

6 september 1999

Riksföreningen för olycksfalls- och akutsjukvård (ROA) har lagts ner. Det skeddei samband med föreningens årsmöte under akutdagarna i Umeå i våras. Skälet är, som Vårdfacket kunde berätta i nummer 3/99, att föreningen haft för få medlemmar och därmed för dålig ekonomi. Ett skäl är också, enligt föreningens sista ordförande Solveig Granath, att Socialstyrelsen inte utfärdat någon funktionsbeskrivning för de sjuksköterskor som arbetar inom olycksfalls- och akutsjukvård. Den särskilda utbildning för akutsjukvård som bedrivits i Lund riskerar därför också att läggas ner.

Solveig Granath berättar att några av föreningens medlemmar istället planerar att bilda ett nätverk för att utbyta erfarenheter.

– Och kanske kommer föreningen att återuppstå i framtiden. Vi var kanske för tidigt ute – nu pågår det ju diskussioner om att göra akutvården till en subspecialitet för läkarna. Då finns det kanske underlag för en förening som vår också.

ROA bildades 1988. De pengar som finns kvar i föreningens kassa kommer att fördelas bland medlemmarna.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida