Riktlinjer för äldres munhälsa

3 september 2001

Nu finns MunBraVå som vi berättade om i nummer tre i år. Materialet innehåller riktlinjer för hur uppsökande verksamhet för munhälsobedömning och nödvändig tandvård bör utformas. Det är tänkt att utgöra ett stöd för god munhälsa hos äldre i vård, omsorg och rehabilitering. 

Idén med projektet MunBraVå, som har genomförts gemensamt av Vårdförbundet och Sveriges Tandhygienistförening, är att beskriva vad som krävs av en verksamhet för att äldre i vård och omsorg ska kunna bibehålla en optimal munhälsa. Riktlinjerna finns på Vårdförbundets hemsida: www.vardforbundet.se. Materialet kan beställas hos BraVå-sekretarietet, Vårdförbundet, fax: 08-411 42 29 eller e-post: mailbox@vardforbundet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida