Riktlinjer för bättre nutrition

7 juni 2004

Var tredje patient på sjukhus eller vårdtagare på äldreboenden i Sverige är undernärd. Nu finns en skrift med principer för hur det kan upptäckas och åtgärdas, Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg.

De som har tagit fram skriften är Nutritionsnätet för sjuksköterskor, en av de organisationer som ingår i Samarbetsgruppen för nutritionens utveckling i svensk sjukvård och omsorg (Snus), Dietisternas riksförbund, Svensk förening för klinisk nutrition och Swespen (Swedish society for clinical nutrition and metabolism). Ett antal företag har bidragit med finansiering.

Skriften är gratis. Information om beställning finns på Nutritionsnätets hemsida www.nutritionsnatet.com.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida