Ringa fel att inte dokumentera

Ansvarsnämnden friade men tre av nämndens ledamöter ville fälla sjuksköterskan för att hon underlät att dokumentera två telefonsamtal.

6 april 1998

Den 26-åriga kvinnan kontaktade jourläkarcentralen för att hon hade så ont att hon inte kunde svälja. Hon bad om en tid för läkarundersökning.

Den sjuksköterskan hon pratade med svarade att det förmodligen rörde sig om ett virus och att någon läkarundersökning inte var nödvändig.

Dagen därpå kontaktade kvinnan på nytt jourläkarcentralen och fick samma besked från samma sjuksköterska som dagen innan. Hon begav sig då till sjukhusets öronakutmottagning där man konstaterade halsfluss och gav henne behandling.

Kvinnan anmälde sjuksköterskan på jourläkarmottagningen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Sjuksköterskan skriver i sitt yttrande bland annat att det inte finns några anteckningar från de två telefonsamtalen, men att hon minns dem väl. Både hon och patienten var irriterade under deras andra samtal, något sjuksköterskan senare bett om ursäkt för.

Rådet var inte fel
Cheföverläkaren och avdelningsföreståndaren skriver i sitt yttrande att direktiv fanns om att alla telefonsamtal skulle dokumenteras i datorn. Samtidigt beskriver de arbetsbelastningen på den aktuella sjukskötersketjänsten och konstaterar att en ”dokumentation av samtliga telefonsamtal i en sådan arbetssituation hade medfört en ytterst försämrad tillgänglighet för patienterna.”

Ansvarsnämnden konstaterar att halsont ofta betingas av virus och att sjuksköterskans råd därför inte var fel. Däremot skulle telefonsamtalen ha dokumenterats. Felet är dock så ringa att det inte bör ge någon disciplinpåföljd, anser nämnden. Tre av nämndens åtta ledamöter anmälde avvikande mening och ansåg att sjuksköterskan borde få en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 2387/96:B1).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida