Löner och avtal

Ris och ros om nya lönerna – ”lägsta utfallet på flera år”

Ris och ros om nya lönerna – ”lägsta utfallet på flera år”
I Region Gävleborg har utfallet av årets lönerevision lokalt inte landat som önskat, säger Anna Bergström, avdelningsordförande för Vårdförbundet i regionen. Foto: Privat och Getty Images.

De nya lönerna i år har hittills väckt både besvikelse och glädje, visar Vårdfokus rundringning. ”Vi har det lägsta utfallet på flera år”, säger Anna Bergström, avdelningsordförande för Vårdförbundet i Gävleborg. Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg är de däremot nöjdare.

I en tid av hög inflation och skenande priser kan en högre lön vara särskilt välkommen för Vårdförbundets medlemmar.

Den nya lön som ska gälla utifrån det sifferlösa tvååriga avtalet HÖK22 som slöts den 1 april i år, utbetalas retroaktivt vid olika tidpunkter i olika delar av landet.  En del medarbetare hann få de nya lönerna före sommaren, andra får den först i november.

I Region Gävleborg har utfallet av årets lönerevision lokalt inte landat som önskat. Det enda man vägt in här när det gäller inflationen, är arbetsgivarens stora ökade kostnader, enligt Anna Bergström, avdelningsordförande för Vårdförbundet i Gävleborg.

Här hamnade löneökningen i år i snitt på 2,66 procent för Vårdförbundets fyra yrkesgrupper, vilket innebär mellan 500 och 1 000 kronors ökning i snitt totalt.

– Det är det lägsta utfallet på flera år, även utan att ha räknat in inflationstakten, säger Anna Bergström.

Hade ni från fackets sida behövt vara mer stridbara?

– Om det är något vi är engagerade i, så är det lönefrågan. Men i och med att vi har ett sifferlöst avtal centralt kan vi inte kräva en viss ökning lokalt. Vi har däremot krävt olika satsningar på våra yrkesgrupper utefter löneläge och jämförelse med riket, där Region Gävleborg ligger efter rikssnittet, säger Anna Bergström.

Fakta: Ny lön betalas retroaktivt

Det tvååriga, sifferlösa kollektivavtalet HÖK22 slöts mellan Vårdförbundet, SKR, (Sveriges kommuner och regioner) och Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarorganisation) den 1 april i år.

Eftersom löneöversynen pausades under de centrala förhandlingarna kan de nya lönerna dröja i vissa regioner, men betalas ut retroaktivt från den 1 april i år.

Efter att det centrala avtalet är slutet sker lokala förhandlingar så snart som möjligt.

Avtalet HÖK22 antas av landets 21 regioner och 290 kommuner genom att lokala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor, så kallade LOK:ar tecknas mellan arbetsgivare och Vårdförbundets lokala avdelningar ute i landet.

HÖK22 är sifferlöst, inga bestämda siffror finns i avtalet, vilket innebär att lönen sätts lokalt, utan centralt bestämda nivåer.

Därefter kan löneöverläggningar genomföras och du ska ha ditt lönesamtal. Först därefter fastställs din nya lön. Oavsett när den betalas ut får du retroaktiv lön från 1 april i år.

Vad hade ni velat ha för att bli nöjda?

– Hade vi landat på en ökning som kom i närheten av inflationen och landat kring en ökning på fem procent, hade vi varit hyfsat nöjda, säger Anna Bergström, som också velat se större satsningar på specialister i alla grupper.

– Löneskillnaden mellan allmänsjuksköterska och specialistsjuksköterska är för låg, säger hon.

För särskilt yrkesskickliga höjdes lönen i år med 3,32 procent, även det en ökning som Anna Bergström anser alltför liten. En tillräckligt hög andel – 20 procent av medlemmarna i regionen – får ta del av satsningen, och avtalsintentionerna med satsningen är mycket bra, anser hon.

 – Men satsningen är ett svårt verktyg för arbetsgivare att göra något bra av inom befintlig budget, så länge inga extra pengar för detta kommer från regionalpolitiskt håll, säger Anna Bergström, och konstaterar att inga sådana extra pengar funnits i Region Gävleborg de senaste åren.

Anna Bergström, avdelningsordförande, Region Gävleborg. Foto: Privat

Någon särskild oro bland medlemmar för att få pengarna att räcka i dessa kärva ekonomiska inflationstider har Anna Bergström dock inte märkt.

– Nej, vi är inte gruppen som har det värst.

Argumentet som SKR ofta framhåller – att löneutvecklingen för exempelvis sjuksköterskor de senaste fem åren legat i topp i förhållande till andra yrkesgrupper – avfärdar hon däremot med att utgångslönen innan ökningen är mycket låg.

– Både lön och arbetstider måste bli bättre, säger hon.

”Går åt rätt håll”

Betydligt nöjdare över årets lönepott är Gustaf Ahlqvist, specialistsjuksköterska i psykiatri och ledamot i avdelningsstyrelsen för Vårdförbundet i Västra Götaland och förtroendevald på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

I Västra Götaland är nya lönen inte klar för vissa kommuner, men för Sahlgrenska sjukhuset landade snittökningen för Vårdförbundets fyra yrkesgrupper efter årets lönerevision på 6,6 procent.

Här kom den nya lönen retroaktivt nu i veckan. För Gustaf Ahlqvist, som även fick ta del av en regional extra satsning, innebär den 1 900 kronor extra i månadslön.

– Personligen är jag nöjd. Det visar att det sifferlösa avtalet ger en effekt som är högre än industrimåttet, säger han.

Västra Götalandsregionen har även gjort en stor satsning på 700 miljoner kronor över tre år, som omfattar vissa yrkesgrupper med medellång högskoleutbildning. En satsning, där Vårdförbundets fyra yrkesgrupper inkluderats, och sammanlagt får omkring 115 miljoner kronor av.

– Det går åt rätt håll. Det är glädjande att regionen tagit sitt förnuft tillfånga, säger Gustaf Ahlqvist, och påpekar att löneökningen blir särskilt välbehövlig med tanke på de prisnivåer inflationen skapar.

Gustaf Ahlqvist, specialistsjuksköterska i psykiatri och kongressombud Västra Götaland. Foto: Ebba Blume

Att inflationen skulle ha påverkat den del av budgeten som läggs på lön, eller i efterhand ha justerats utifrån inflationsmåttet, har han dock inte hört något om.

Regionpolitikerna lade budgeten för 2022 års löner redan i fjol, då inflationen inte var uppe i dagens nivå.

Att inflationen i år är kännbar för medlemmar som i missnöje över att efter individuella löneförhandlingar endast ha fått en ökning på några hundra kronor, får Malin Tillgren, avdelningsordförande, Vårdförbundet Skåne, däremot signaler om.

Här kom den nya lönen nu torsdagen den 27 oktober, och då retroaktivt från den 1 april. Var löneökningen i snitt landar på totalt för regionens 8 000 medlemmar kommer man inte veta förrän längre fram i år, då regionen presenterar dessa siffor för Vårdförbundet.

Extra satsning

Inte heller i Region Jämtland-Härjedalen finns ännu något färdigt resultat för hur stor snittökningen av nya lönen blir, som här betalas ut retroaktivt i november.

Maria Lindgren, vice ordförande, avdelning Jämtland-Härjedalen. Foto: Privat

Regionen låg näst lägst i landet när det gäller löneutveckling för Vårdförbundets yrkesgrupper under 2021.

Med den extra satsning på 37 miljoner kronor som regionstyret flaggat för att de ska skjuta till för Vårdförbundets yrkesgrupper, hoppas facket att ökningen ska landa på omkring 7-8 procent, berättar Maria Lindgren, vice avdelningsordförande, Vårdförbundet Jämtland-Härjedalen.

Om de uppfyller det kravet – blir ni nöjda?

– Nej. Vi önskar ännu mer. Men det är ett steg i rätt riktning, säger hon.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida