Risk för att de nställda tystas

12 januari 1998

SÖDERMANLAND. Landstingets nya riktlinjer för hur informationen ska gå till har mött skarp kritik från en rad håll. Visserligen sägs i riktlinjerna att alla enligt grundlagen har rätt att uttala sig för massmedier, men därefter framhålls att information ska ges av den som har kompetens och ansvar i sakfrågan samt att alla kontakter ska meddelas till landstingets informationsavdelning. Många har sett riktlinjerna som ett försök att tysta de anställda. Bland kritikerna finns Pressombudsmannen Per-Arne Jigenius. Vårdförbundets avdelningsordförande Solveig Lampe säger att riktlinjerna innebär en hårdare styrning av informationen och kan uppfattas som att man vill hindra anställda att uttrycka kritiska åsikter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida