Risk för överdosering med nya utbytesreglerna

På grund av de så kallade utbytesreglerna av generiska läkemedel kan patienten få ut flera olika varunamn på ett och samma recept vid olika expeditionstillfällen.

29 oktober 2003

Risken är att patienten missuppfattar situationen och tar dubbel dos av samma substans. Farhågorna förs fram i det senaste nyhetsbrevet från läkemedelskommittén i Gävleborg. All vårdpersonal uppmanas att rapportera sådana händelser till kommittén.

– Vad jag vet har det ännu inte inträffat någon sådan incident i vårt län. Men vi vill försöka ta reda på om det förekommer och i så fall hur pass vanligt det är, säger Stefan Back som är ordförande i Gävleborgs läkemedelskommitté.

– Sjuksköterskor som har kontakt med patienterna i hemmen kan säkert fånga upp det här problemet oftare än andra. Tittar de i patienternas medicinskåp finns där säkert mycket att städa.

Själv har han bara hört talas om ett fall som ska ha handlagts på Danderyds sjukhus i Stock-holm. På receptet hade läkaren skrivit ut ACE-hämmaren Enalapril. Första gången patienten gick till apoteket fick han ut Renitec, nästa gång Enalapril. Patienten missförstod det hela och tog en tablett av varje, vilket resulterade i att han sjönk så kraftigt i blodtryck att han fick föras till sjukhus.

Ann-Britt Nyborg, registrator på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm kan inte påminna sig att något ärende av den här typen har anmälts till enheten. Inte heller inom apoteksvärlden känns fenomenet igen.

– Däremot fanns det farhågor att den här typen av problem skulle kunna uppstå i samband med att reformen genomfördes förra hösten. Vi har givetvis ett stort ansvar att meddela kun-den vad som gäller så att patienten förstår att det är samma läkemedel fast med olika varu-namn, säger pressekreterare Andreas Rosenlund vid Apoteket AB.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida