Risk för överdosering med nya utbytesreglerna

På grund av de så kallade utbytesreglerna av generiska läkemedel kan patienten få ut flera olika varunamn på ett och samma recept vid olika expeditionstillfällen. Risken är att patienten missuppfattar situationen och tar dubbel dos av samma substans.

1 december 2003

Farhågorna förs fram i det senaste nyhetsbrevet från läkemedelskommittén i Gävleborg. All vårdpersonal uppmanas att rapportera sådana händelser till kommittén.

– Sjuksköterskor som har kontakt med patienterna i hemmen kan säkert fånga upp det här problemet oftare än andra, säger Stefan Back som är ordförande i Gävleborgs läkemedelskommitté.

Själv har han bara hört talas om ett fall som ska ha handlagts på Danderyds sjukhus i Stockholm. På receptet hade läkaren skrivit ut ace-hämmaren Enalapril. Första gången patienten gick till apoteket fick han utRenitec, nästa gångEnalapril. Patienten missförstod det hela och tog en tablett av varje, vilket resulterade i att han sjönk så kraftigt i blodtryck att han fick föras till sjukhus.

Stort ansvar
Ann-Britt Nyborg, registrator på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm kan inte påminna sig att något ärende av den här typen har anmälts till enheten. Inte heller inom apoteksvärlden känns fenomenet igen.

– Däremot fanns det farhågor att den här typen av problem skulle kunna uppstå i samband med att reformen genomfördes förra hösten. Vi har givetvis ett stort ansvar att meddela kunden vad som gäller så att patienten förstår att det är samma läkemedel fast med olika varunamn, säger pressekreterare Andreas Rosenlund vid Apoteket AB.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida