Riskabelt logga in åt andra

Låt aldrig någon annan använda ditt password vid inloggning i sjukhusets datasystem. Det rådet ger Vårdförbundet efter domen i det så kallade Blombergmålet.

17 januari 2003

Låt aldrig någon annan använda ditt password vid inloggning i sjukhusets datasystem. Det rådet ger Vårdförbundet efter domen
i det så kallade Blombergmålet.

TEXT JAN THOMASSON

I december dömdes en sjuksköterska på Sahlgrenska universitetssjukhuset till böter för dataintrång för att hon av nyfikenhet gått in och tittat i dåvarande integrationsminister Leif Blombergs journal. Hon fick dock lägsta möjliga straff. Domstolen ansåg nämligen att de bristande rutiner som fanns på sjukhuset var en förmildrande omständighet.

En del rutiner har förändrats efteråt så att det blivit svårare för obehöriga att gå in i journaler. Men fortfarande finns brister.

– Jag har hört att sjuksköterskor som har behörighet loggar in med sin kod åt andra, till exempel konsulter och studerande, berättar Marina Olsson, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning i Västra Götaland.

Hon uppmanar nu alla att aldrig logga in åt någon annan. Om någon utan behörighet ber om detta, ska personen i stället hänvisas till ansvarig chef. Gäller det någon med behörighet, låt henne då logga in själv, säger Marina Olsson.

Ledningens ansvar

Det här är viktigt. Om det till exempel vid en kontroll visar sig att någon olovligen varit inne i en journal, är det den som loggat in som kan råka illa ut eftersom det är hennes kod som registrerats.

Systemet är ju uppbyggt så att det registrerar alla som loggat in.

Marina Olsson säger också att ett stort ansvar vilar på ledningen när ny teknik införs.

– Systemet förutsätter att alla användare har egna behörighetskoder och det är arbetsledningen som ansvarar för att rutiner upprättas. Men de anställda måste inte bara få utbildning i det tekniska utan även om de lagar och regler som finns, säger hon. n

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida