coronaviruset

Risken för smitta ökar och beredskapen trappas upp

Risken för smitta ökar och beredskapen trappas upp
Utanför infektionsmottagningen på Skånes Universitetssjukhus i Malmö finns ett tält för att kunna testa personer för covid-19 virus. Enligt ett pressmeddelande från SUS genomförs provtagning utomhus ”för att minska risken för smitta och samtidigt se till att fler kan provtas på kort tid”. För att bli testad för covid-19 måste man först ha kontaktat sjukvården via 1177. Foto: Johan Nilsson/TT

Omkring 1 000 prover har nu analyserats och hittills har 14 fall av Coronavirus upptäckts i Sverige. I dag uppgraderade Folkhälsomyndigheten sin riskbedömning.

Risken för att upptäcka nya fall i Sverige bedöms nu som mycket hög, och risken för allmän spridning i landet bedöms som måttlig.

Den nya bedömningen görs sedan flera länder i Europa upptäckt fall som smittats i norra Italien och Iran den senaste veckan. I Italien fördubblades antalet smittade i helgen och uppgår nu till 1 700.

– Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och vi uppdaterar kontinuerligt våra bedömningar utifrån läget. Vi har beredskap för att situationen kan ändras, säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten, i ett pressmeddelande.

Regeringen kallar in krisråd

Under eftermiddagen har den svenska regeringens krishanteringsråd kallats in. I krisrådet ingår rikspolischefen, säkerhetspolischefen, Överbefälhavaren (ÖB) och flera myndighetschefer. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten kommer också att delta.

Socialminister Lena Hallengren besökte i dag Smittskydd Stockholm för att få en lägesbild av beredskapen. Hon träffade också ett av de specialutbildade team som arbetar med provtagning i hemmet.

Provtagning i hemmet

I teamet ingår specialutbildad sjukvårdspersonal som kan åka hem till personer som misstänks ha smittats av coronaviruset. Sjukvårdspersonalen kommer till provtagningen i en ambulans och har med sig skyddsutrustning och provtagningsmaterial. Provet transporteras sedan till labbet och analyseras medan personen väntar på provsvaret i hemmet.

– Om provsvaret är positivt kommer personen att transporteras till infektionskliniken, säger chefläkare Patrik Söderberg i ett pressmeddelande från Region Stockholm.

Coronaviruset

  • Antal fall i världen: 89 068
  • Antal dödsfall: 3 046

Källa: ECDC 2 mars

  • Det finns ett stort antal Coronavirus. Namnet på det nya coronavirus som upptäcktes i Kina i slutet av 2019, är egentligen SARS-CoV-2.
  • Sjukdomen som viruset ger upphov till har av WHO fått det officiella namnet covid-19 (coronavirus disease 2019).
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida