Risker med antibakteriella produkter

8 maj 2000

Antibakteriella produkter marknadsförs intensivt just nu. Det är diskmedel, skärbrädor, strumpor och cykelbyxer med antibakteriell effekt. Nyttan är tveksam och riskerna inte tillräckligt utredda anser Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet som går ut med en varning. Den ökande mängden ämnen med bakteriell effekt leder till en högre dos kemikalier i vår omgivning. Vissa antibakteriella ämnen är giftiga för organismer i vattendrag och kan vara svåra för reningsverk att bryta ner. Produkterna kan också bidra till ökad resistens hos bakterier.
    
Som konsument bör man därför avstå från produkter med antibakteriell tillsats om man inte har medicinska skäl att använda dem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida