Riskerar åtal för misshandel

Socialstyrelsen anmäler både sjuksköterskan och läkaren i det uppmärksammade fallet med larverna i såret till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Samtidigt förbereder sig åklagaren för att väcka åtal.

7 januari 2002

Sjuksköterskan på äldreboendet i Landskrona får kritik för att hon brustit i sitt omvårdnadsansvar för patienten, för att hon inte har dokumenterat sårvården på ett riktigt sätt och för att hon inte följt upp delegeringen av sårvården till hemvårdspersonalen.

– Det var ett svårt beslut, men slutligen har skälen för att anmäla sjuksköterskan vägt över, säger Karin Hedner, tillsynsläkare på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Malmö.

Bristerna i organisationen har förvärrat sjuksköterskans arbetssituation, anser Socialstyrelsen, som riktar stark kritik mot kommunen. Karin Hedner pekar bland annat på att arbetsgivaren, genom att se sjuksköterskan som en konsult i verksamheten, inte har gett henne tillräckligt stöd i yrkesrollen.

Landskrona kommun får också kritik för att de rutinmässigt delegerat medicinska uppgifter och för att de inte i tid har åtgärdat de datorproblem som försvårade sjuksköterskans dokumentation. Det har också varit svårt för sjuksköterskan att få kontakt med läkare. Att ha tillgång till en läkare fyra timmar varannan vecka anser Socialstyrelsen inte är tillräckligt.

Ökad medvetenhet
Socialstyrelsen kräver nu att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan och verksamhetschefen i kommunen var tredje månad rapporterar om de organisationsförändringar som tidigare utlovats.

Händelsen på äldreboendet har medfört att sjuksköterskorna i kommunen blivit mer medvetna om vikten av att dokumentera på rätt sätt, berättar Jeanette Olsson, sjuksköterska i nattpatrullen och ordförande i Vårdförbundets lokala klubb i Landskrona. Även inställningen till delegering har förändrats.

– De gäller inte över enhetsgränserna längre, så den som arbetar på mer än en arbetsplats måste nu få flera delegeringar.

Sjuksköterskorna i Landskrona kommun anser inte att det värsta är att deras kollega anmälts till hsan. Det värsta, säger Jeanette Olsson, är att åklagaren är beredd att väcka åtal för misshandel. 

Vållande av kroppsskada
Chefsåklagaren Jörgen Lindberg i Helsingborg uppger att det kommer att dröja en bit in i januari innan han fattar beslut om han ska väcka åtal eller inte. Han understryker noga att han inte har uttalat sig om vem, eller vilka, som det i så fall gäller. Att det blir enskilda yrkesutövare är däremot klart.

– Tyvärr kan jag inte ställa kommunen till svars, och även om en organisation har brister kan en enskild yrkesutövare aldrig komma undan sitt ansvar, säger han.

Han har inte tagit ställning till eventuell brottsrubricering och säger att det vore enklare att åtala för vållande av kroppsskada i stället för misshandel, där det krävs ett uppsåt.

– En misshandelsdom skulle kunna bli prejudicerande genom att vårdpersonal då måste räkna med att underlåtenhet att behandla kan få samma effekt som att skada genom uppsåt.

En frikännande dom däremot skulle kunna vara en anledning till att fundera på en lagändring, säger Jörgen Lindberg.

Jonas Widell, jurist på Vårdförbundet, anser att åklagarens argumentation är långsökt.

– För att ärendet ska drivas straffrättsligt borde det vara ett tydligare fall av vanvård där sjuksköterskan medvetet struntat i att göra det hon borde. Den graden av passivitet är det inte fråga om här.

Han anser också att Socialstyrelsen varit väl hård i sin kritik av sjuksköterskan.

– Om det funnits läkare att tillgå hade hon inte hamnat i den här situationen. Det här är ett exempel på hur en enskild sjuksköterska drabbas av brister i organisationen, säger Jonas Widell.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida