Riskerar vite för dålig arbetsmiljö

9 augusti 2004

Om inte arbetsbelastningen minskar på vårdcentralerna i Jönköping riskerar landstinget ett vite på 300 000 kronor.

Arbetsmiljöinspektionens beslut är en konsekvens av den inspektion som gjordes på åtta vårdcentraler i början av året. I inspektionsrapporten talas om en stark oro för hälsan bland personalen och om bland annat sömnproblem, magont, huvudvärk och hjärtklappning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida