Riskhantering

7 februari 2000

Författare Bengt Arnetz (red)
Titel Riskhantering inom hälso- och sjukvård
145 sidor
Förlag Studentlitteratur 1999
Cirkapris 278 kronor
ISBN 91-44-00559-8

Alla som arbetar i sjukvården gör någon gång ett fel som kan innebära risker och konsekvenser för patienten. Missade diagnoser eller fel medicin till patienten är ett par exempel. Anmälningarna mot hälso- och sjukvårdspersonal har också ökat i och med att patienternas kunskaper och krav på sjukvården ökar. Stress, dålig psykosocial arbetsmiljö och brist på möjligheter till vidareutbildning är några orsaker till att fel begås.

Hur kan misstagen i vården förebyggas, så att vården blir säkrare för patienten och anmälningarna mot vårdpersonal färre? Det är bokens centrala fråga. Författarna, som är läkare och jurister, beskriver hur risker
i sjukvården kan mätas och åtgärdas.


Telefonnummer till förlagen

Förlaget Hagman: 08-650 23 32
Natur och Kultur: 08-453 86 00
SBU: 08-412 32 00
Studentlitteratur: 046-31 21 00

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida