Automatisering

Roboten Hamilton ger snabb analys av antikroppar

Roboten Hamilton ger snabb analys av antikroppar
Rasmus Bennet laddar analysroboten Hamilton med prover. Foto: Charlotte Brundin.

Hamilton har en helt ny teknik för att analysera antikroppar. Än så länge finns bara tre sådana robotar i världen och en av dem står i Malmö. Biomedicinska analytikern Rasmus Bennet arbetar med att installera och validera den.

Rasmus Bennet har mycket att göra. Som biomedicinsk analytiker inom diabetes och celiakiforskningen på medicinska fakulteten vid Lunds universitet är han inblandad i flera forskningsprojekt. Och så är det Hamilton. Det senaste året har den nya roboten tagit mycket av hans tid.

− Det är spännande och roligt med en helt ny metod. Den här roboten kan på en dag göra det som tar en vecka med den metod vi använder annars, säger han.

Ersätta radioaktiv metod

Rasmus Bennet har arbetat på forskningsavdelningen i snart 15 år. En stor del av hans arbete handlar om att analysera antikroppar med en metod som kallas radio-binding assay.  

− Eftersom den metoden innebär att vi använder radioaktivitet för att upptäcka och kvantifiera antikroppar så måste vi vara väldigt försiktiga när vi arbetar med det. Därför är det en metod som man egentligen vill få bort.

Roboten Hamilton använder sig av en helt ny antikroppsteknik (ADAP, antibody detection by agglutination-PCR) där radioaktiva ämnen inte behövs. Dessutom behöver den inte lika mycket provmaterial utan kan göra analyserna med mycket mindre mängd blod.

Antikroppar och autoantikroppar

  • Antikroppar i blodet är ett tecken på att kroppen reagerat på och oskadliggör främmande virus eller bakterier.
  • Autoantikroppar är antikroppar som i stället angriper kroppens egna vävnader. De kan ses i blodet vid autoimmuna sjukdomar som typ 1-diabetes, celiaki och tyreoidit.

För drygt ett år sedan installerades Hamilton på Clinical research centre i Malmö och sedan dess har Rasmus Bennet och hans kollegor arbetat med att få allt på plats och validera roboten mot den gängse radioaktiva metoden.

Roboten Hamilton
Hamilton kan analysera upp till åtta olika antikroppar samtidigt. Foto: Rasmus Bennet.

− Vi har inte stött på så mycket problem än, men 5 000 prover ska valideras och det är så klart ett tidsödande arbete. Men tanken är att det ska vara helt automatiserat till slut så man bara kan stoppa in proverna. Roboten pipetterar upp dem på en platta och kör sedan olika cykler och spädningsserier för att multiplicera det som finns i provet. I slutsteget får man veta om det finns antikroppar eller inte.

Screening för diabetes

Hamilton kan analysera upp till åtta olika antikroppar samtidigt och 80 prover per gång. Roboten ska bland annat användas i det stora forskningsprojektet Triad där barn screenas för tre autoimmuna sjukdomar: typ1-diabetes, celiaki och tyreoidit. Målet är att hitta screeningmetoder för att kunna upptäcka och behandla de tre sjukdomarna tidigt, redan innan de brutit ut.

10 000 skånska barn kommer få brev med erbjudande om att delta i studien. De familjer som tackar ja får ett test hemskickat. Ett stick i fingret är allt som krävs. Barnets blodprov skickas sedan vidare till labbet för analys. Om forskarna hittar autoantikroppar för någon av de tre sjukdomarna får barnet göra ett kontrollprov och får fortsatt kontakt med läkare.

Proverna kommer att analyseras både med den vanliga radioaktiva mätmetoden och med roboten Hamilton.

− Om det visar sig att Hamilton gör analyserna på ett säkert och effektivt sätt vill vi använda roboten för att göra större studier där vi screenar för de tre sjukdomarna, säger forskningsledaren Daniel Agardh i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Ny teknik ställer nya krav

Automatisering och robotisering har under en längre tid förändrat arbetet på laboratorierna. Tidsödande och monotont arbete har ersatts av automatiska processer och Rasmus Bennet tror att det här är en utveckling som kommer att fortsätta. Själv trivs han med sitt jobb och tycker det är intressant och spännande när det kommer ny teknik.

− Men det måste finnas människor som sköter maskinerna också, så jag tror inte att biomedicinska analytiker kommer att bli ersatta av robotar.

Kommer det att ställa andra krav på yrkeskåren?

− Ja, vi behöver nog läsa lite mer teknik, men samtidigt så lär man sig också maskinerna genom att arbeta med dem.

Roboten Hamilton

  • Utvecklad av Hamilton Robotics i samarbete ett amerikanskt företag som tagit fram metoden för att mäta autoantikroppar och virusantikroppar utan radioaktiva isotoper.
  • Än så länge finns bara tre robotar i världen med den specifika antikroppstekniken. Två står på ett laboratorium i Kalifornien och en i Malmö.
  • Hamilton kommer även att användas för att analysera antikroppar mot coronaviruset som orsakar covid.
  • Roboten har kostat 3,3 miljoner kronor och köpet kunde göras tack vare ett anslag från IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida