Robotkirurgi känsligt inom urologin

Robotkirurgi eller inte — frågan delar urologin i två läger. Och en uppmärksammad studie, som pekat på brister inom robotkirurgin, har skapat en djupare klyfta.??

25 februari 2010

Hösten 2009 publicerade den vetenskapliga tidskriften Jama en studie med nära 9 000 patienter som opererats för prostatacancer. Studien visade att potensproblem var vanligare hos dem som opererats med titthålsteknik än med traditionell öppen kirurgi (se faktaruta). ??

I Sverige utförs merparten av all titt­-håls­kirurgi vid prostatacancer med robot. Men i Jama-studien ingår manuellt titthålsopererade patienter i samma grupp som robotopererade och detta är ett stort metodfel, enligt Peter Wiklund, professor i urologisk kirurgi och verksam vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.?

– Jag tycker närmast att det är skandal att de ens får publicera en sådan studie, säger han.?

Enligt Peter Wiklund ger studien inget stöd vare sig för eller emot robotkirurgi, studien är helt enkelt för dålig för att ge en fingervisning. ?

Jonas Hugosson, professor i urologi och verksam vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, ger honom rätt på denna punkt, trots att han själv väljer att operera sina patienter med öppen kirurgi. ?

– Det är fortfarande en obesvarad fråga vilken metod som egentligen är bäst för patienten, säger han.??

Det finns tidigare studier som slår fast att robotkirurgi innebär kortare vårdtid, mindre blödningar och lika gott utfall som öppen kirurgi vad gäller cancer­överlevnad. Detta bekräftades även i Jama-studien.Men det finns i dag inga stora undersökningar där patienter lottas till någon av metoderna för att sedan kunna jämföras när det gäller impotensproblem och inkontinens. ?

Det pågår dock en svensk studie, Lappro, som kommer att jämföra patienter opererade vid olika sjukhus med olika tekniker i Sverige. Under nästa år kommer samliga 1 400 patienter att ha inkluderats och ungefär ett år därefter kan de första resultaten vad gäller impotens och inkontinens vara klara.?

Johanna Österberg är kirurg vid Mora lasarett och ordförande i Sikt, Svensk förening för innovativ kirurgisk teknologi. Hon tror att det kommer dröja ytterligare några år innan robottekniken börjar användas inom allmän­kirurgin.

– Möjligen kan robotar ha en plats inom bäckenkirurgin vid till exempel tjocktarmscancer. Det är långa operationer där det är svårt att komma åt och där det finns mycket nerver i området, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida