Rökare lösning på rökproblem

2 oktober 2000

VÄSTERNORRLAND. Ett annorlunda sätt att lösa problemet med rökning har föreslagits av Sundsvalls kommun. Personalen har länge klagat över den rökiga arbetsmiljön på ett gruppboende i kommunen. En anställd har fått astma och har lämnat in en arbetsskadeanmälan. Yrkesinspektionen har också begärt förbättringar. De ansvariga har dock inte lyckats få de boende att
sluta röka och skriver i ett svar till yrkesinspektionen att man i framtiden ska lösa problemet genom att enbart rekrytera rökande personal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida