Rörelseorganen

Ur innehållet i Vårdfackets temabilaga om Rörelseorganen, som du kan beställa fr o m den 13 mars 2009 genom att klicka på länken till höger.

27 februari 2009

Sjuksköterskor fick större ansvarar för extremitetsfrakturer
Förr fick patienter med brutna handleder, fotleder och knän vänta länge på akuten på Universitetssjukhuset i Lund. Nu skriver sjuksköterskor remiss till röntgen och samarbetet mellan avdelningarna har ökat. Det har halverat väntetiden för patienterna.

Locka höftfrakturpatienten till aktivitet
Äldre med demens som drabbas av höftfraktur kan i flera fall rehabiliteras framgångsrikt, visar forskning. Rehabiliteringen av höftfrakturpatienter blir effektivare om sjuksköterskor ser aktivitet som sitt ansvarsområde.

Färre förvirrade med aktiv vårdrutin
Ett genomtänkt vårdprogram för att ta hand om äldre med höftfraktur gjorde att färre blev akut förvirrade. Arbetssättet har blivit ny vårdrutin i Lund.

Smärtan är ofarlig
Undervisning i grupp hjälper personer med whiplash och andra lindriga trafikskador. Efter fyra gruppträffar är över hälften av patienterna återställda. Det kan jämföras med 30 procent av patienterna i kontrollgruppen.

Whiplash kan mätas
Whiplashskador har en stämpel av psykosomatisk diagnos men nu visar en ny doktorsavhandling att skadan kan ses med hjälp av positronemissionstomografi, PET.

Dolda vårdskador bland ortopedpatienter
Den första större kartläggningen av ortopedpatienter i Sverige visar att var sjätte ortopedpatient råkar ut för misstag i vården. Det är mycket fler än vad rapporteringssystem som HSAN registrerar.

Ny teknik ger handprotesen känsel
Forskare i Lund och Malmö har inte bara lyckats lura ut hur en underarmsamputerad person på rekordsnabb tid ska få en handprotes att utföra avancerade rörelser utan även uppleva känsel i den.

Bättre överlevnad med nya biologiska läkemedel
Nu börjar de långsiktiga effekterna av de nya biologiska läkemedlen mot reumatoid artrit att märkas. Förutom de direkta effekterna på patienternas reumasymtom, visar nya studier att både behovet av ledproteser och den överdödlighet man har sett bland reumatiker minskar.

Kvinnor kan behöva behandling tidigare än män
De nya biologiska läkemedlen mot reumatoid artrit sätts in efter objektiva kriterier. Men ny forskning visar att sjukdomen ofta upplevs som mer smärtsam av kvinnor än av män. – Den subjektiva upplevelsen av sjukdomen hos kvinnor bör beaktas i högre utsträckning, säger Ronald van Vollenhoven, reumatolog och ansvarig för studien.

Måttligt drickande skyddar mot reumatism
Ett måttligt intag av alkohol halverar risken att utveckla reumatism senare i livet. De visar en undersökning av över 30 000 personer.

Beroende behöver inte vara negativt
Att åka till sjukhuset var åttonde vecka för att under ett par timmar få behandling mot sin reumatiska sjukdom kan för patienten betyda frihet och avkoppling.

Fråga patienten om sjukdomens orsak
Föreställningarna bland patienter om varför de fick reumatism varierade mycket mellan olika individer när sjuksköterskan Ulrika Bergsten ställde frågan. Hon tror att sjuksköterskor blir ett bättre stöd om de vet hur patienten tänker kring sin sjukdom.

Snitt i sena lindrar smärta
Ett sensnitt strax ovanför knäet minskar smärta i höften hos patienter som fått höftprotes. Det har ortopeden Arkan Sam Sayed-Noor visat i sin avhandling.
– Lika lätt som att ta bort en hudknöl på vårdcentralen, säger han om den nya operationsmetoden.

Bildbaserad behandlingsmetod mot tennisarmbåge
Precisa injektioner kan lindra tennisarmbåge. Forskare i Umeå använder färgdoppler och ultraljud för att pricka rätt.

Tidigare upptäckt av artros möjlig
Patienter i riskzonen för att utveckla artros kan i framtiden upptäckas betydligt tidigare än i dag. Därmed kan det bli möjligt att förebygga sjukdomen och lidandet den medför.

Vänta med att operera artros
Artros ska först och främst behandlas med träning, inte operation. I Skåne diskuteras ekonomiska sanktioner mot dem som inte följer det nya vårdprogrammet.

Även korsbandsskadade opereras i onödan
Hälften av alla som får diagnosen korsbandsskada opereras. Alldeles för många, anser Harald Roos, överläkare vid ortopediska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund.

Disk kanske räddar rörligheten
Patienter med kronisk ryggsmärta kan slippa steloperation. En ny metod bevarar rörligheten i ryggen – tack vare att en diskprotes opereras in. Men mer utvärdering behövs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida