Rubrik saknas.

Blev du överraskad av tidningen som låg i brevlådan i dag? Lugn, det är fortfarande Vårdfacket! Som du är van vid den, men med nytt spännande innehåll och en modern form.

10 januari 2004

Vi vet genom våra läsarundersökningar rätt mycket om vad ni läsare tycker om Vårdfacket, till exempel att tidningen läses i genomsnitt 40 minuter och att den sparas i fem månader i medeltal. Det är siffror som anses mycket höga i tidningsbranschen och de gör oss på redaktionen väldigt stolta.

Att förnya en så uppskattad tidning är en utmaning. Vi vill inte göra en förändring för förändringens egen skull, utan försöka göra Vårdfacket ännu mera läst och omtyckt.

Därför har vi tagit er läsare till hjälp. I vår senaste läsarundersökning frågade vi vilka ämnesområden ni ville läsa mer om i Vårdfacket. Från svaren har vi fått fram ämnena ledarskap, utbildning/karriär, medicin, hälsa och läkemedel. Områden där det händer mycket och där ni som läsare vill ha hjälp med överblicken. Därför inför vi speciella nyhetssidor inom dessa områden. Våra kunniga, erfarna reportrar bevakar ämnena åt dig och ger i kortform en översikt av nyhetsflödet. Naturligtvis är vi generösa med källhänvisningar så att du som är specialintresserad av en fråga kan hitta mer information.

Etik är många intresserade av, det får vi ständigt bevis för. Vi inför nu fasta etiksidor i varje nummer med ett helt nytt, och som vi hoppas, spännande grepp. Anna Jansson, sjuksköterska och kriminalförfattare, levandegör i en novell ett etiskt dilemma som bygger på verkliga situationer i vården. Vi hoppas att texten ska locka till samtal och att du vill bidra till diskussionen om hur man kan agera i dessa situationer. Till vår hjälp tar vi också experter inom vården.

Ett annat önskemål från er läsare är att få kommentarer till våra ansvarsfall. De anmälda händelserna har ofta en bakgrund i bristande organisation och rutiner. Med kommentarer från experter och arbetsplatser kan det inträffade sättas i ett sammanhang, bli en inspiration till förändring på den egna arbetsplatsen och därmed öka patientsäkerheten.

Detta och mycket mer är grunden för nya Vårdfacket. (Resten får du upptäcka själv när du vänder blad och börjar resan in i tidningen!)

Tidning är inte bara text och bild. Med den nya grafiska formen hoppas vi att tidningen ska bli mer lättillgänglig, utan att vi för den skull tummar ett uns på innehållets kvalitet. Det innebär bland annat att vi har gjort innehållsförteckningen mer överskådlig, och – något som mötte dig redan i brevlådan – skapat en förstasida som ger mer information om vad tidningen innehåller.

Nu väntar vi bara med spänning på din reaktion som läsare av nya Vårdfacket. Skriv gärna och tyck till! Välkommen till nya Vårdfacket!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida