Rutin att gå igenom äldres läkemedel

På allt fler äldreboenden görs det läkemedelsgenomgångar. Men det stannar ofta vid enstaka nedslag. I Sörmland har ett större projekt med läkemedelsgenomgångar på sammanlagt 24 äldreboenden just avslutats.
? Resultatet är så bra att vi nu har som mål att försöka göra läkemedelsgenomgångar till rutin, inte bara för dem som bor i äldreboenden utan även för dem som bor kvar hemma, säger projektledaren Ruth Lööf, apotekare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida