Rutiner saknas för att förebygga våld

2 juni 2006

Var tredje anställd på akutmottagningar och inom ambulansverksamheter har utsatts för våld eller hot om våld, men det saknas på många håll rutiner för hur det ska förebyggas. Dessutom saknas det utbildning i bland annat bemötandeteknik och hur man ska använda larmen. De larm som finns underhålls och testas ofta inte heller.

Det här visar de totalt 120 inspektioner som Arbetsmiljöverket har gjort i hela landet under våren. Arbetsmiljöverket kräver nu att arbetsgivarna kommer in med riskinventeringar och redovisning av vilka åtgärder de tänker vidta.

www.av.se
www.vardfacket.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida