Rutiner vid barnsängsfeber ses över

10 november 1997

Socialstyrelsen har beslutat kartlägga rutinerna vid landets alla förlossningskliniker i de fall då barnsängsfeber misstänks.

Chefen för Socialstyrelsens smittskyddsenhet, Peet Tûll, har studerat några fall av inträffad barnsängsfeber.
Fallen hade inte hanterats med den målmedvetenhet de borde, ansåg han. Rutinerna måste stramas upp, och misstankar snabbare leda till åtgärder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida