Ryhov har fått sin första patientstödjare

Ryhov har fått sin första patientstödjare
—Jag tror det blir jättebra och har redan hört andra kliniker på sjukhuset som också skulle vilja ha en patientstödjare till sina patienter, säger Patrik Blomqvist. Foto: Johan Werner

Medicinkliniken på Ryhovs sjukhus har projektanställt en före detta patient som stödjare till personer med kroniska sjukdomar.

6 februari 2013

Genom att erbjuda patienter som har drabbats av kronisk sjukdom kontakt med en person som själv har en sådan erfarenhet hoppas medicinkliniken på Ryhovs sjukhus i Jönköping att kunna ge dessa patientgrupper ett bättre stöd.?

Patrik Blomqvist, som patientstödjaren heter, har lång egen erfarenhet både som njurtransplanterad, och av mångårig diabetes- och dialysvård.?

— Jag har haft diabetes i 25 år och njursvikt i 15, så mest erfarenhet har jag av njur- och diabetesvård. I två år hade jag påsdialys och sedan självdialys i två och ett halvt, berättar han.

I självdialyspaviljongen sköter patienterna själva sin behandling, helt eller delvis, och dit kommer många studiebesök från både svenska och utländska sjukhus. Då är Patrik Blomqvist en given föreläsare.?

Anette Abrahamsson är vårdenhetschef på dialysenheten och projektledare i detta ettåriga projekt.?

— I teorin vet vi mycket om sjukdomar och behandlingar, men vi vet inte hur det verkligen känns. Förutom stöd till patienterna tror vi också att vi som personal genom Patrik kan få bättre kunskap om, och lättare sätta oss in i, hur det känns, säger hon.

Projektet startade i november med nystartsbidrag från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Patrik Blomqvist har redan hunnit träffa klinikens omkring 35 dialyspatienter.

— Många är bara glada att få någon att prata med en stund. Vissa öppnar sig direkt och andra vill få del av mina erfarenheter. Jag kan ge en bild av hur det kan vara att leva med en kronisk sjukdom, hur det påverkar familjen och hur man löser vardagen. Även jag mår bra av att dela med mig av mina erfarenheter. Jag bygger också på mina egna kunskaper genom att ta del av deras upplevelser.

De flesta kroniska sjukdomar har flera likheter och Patrik Blomqvist kommer att agera resurs för hela kliniken, även om ledningen på sikt hoppas kunna starta flera liknande projekt inom andra sjukdomsgrupper.

— Vi ska också försöka nyttja honom i ledningsgruppen, i förbättringsarbete och på de tre lärkaféer, en sorts studiecirkel för anhöriga, som vi nu startar, berättar Anette Abrahamsson.

Även om projektet är i sin linda, hyser hon stora förhoppningar på resultat och effekter.?

— Utifrån de samtal Patrik Blomqvist hittills hunnit med har vi redan fått stoff till förbättringar kring informationen, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida