Ryska ögon på svensk sjukvård

8 januari 2001

Medicinerna. Utrustningen. Arbetsuppgifterna. Stödet från undersköterskorna.

Däri ligger de största skillnaderna mellan svensk och rysk sjukvård. I alla fall uppfattar Olga Gusarova det så efter några dagar på kardiologen på sjukhuset i Umeå.

Hon är en av de sjuksköterskor från S:t Petersburg som under fjolåret besökte Umeå inom ramen för Vårdförbundet Västerbottens ryska projekt. Hon har lagt märke till att de svenska sjuksköterskorna har betydligt fler arbetsuppgifter än de ryska. Svenskorna gör sådant som är läkaruppgifter i Ryssland. Å andra sidan gör undersköterskorna i Sverige mer än biträdena i S:t Petersburg, som inte har någon sjukvårdsutbildning alls.

Finns det något att ta med från Umeå till S:t Petersburg? Det största problemet för rysk sjukvård är trots allt bristen på pengar, och det kan Olga Gusarova knappast ta med sig. Men en idé har hon fått:

– Att se till att sjuksköterskorna får mer hjälp av annan personal, så som undersköterskorna hjälper till här i Umeå.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida