Ryska sjuksköterskors fack är nu godkänt

3 februari 2003

Vårdförbundets systerorganisation i Ryssland har av staten blivit erkänd som officiell organisation. Sedan 1999 har Vårdförbundet, framför allt avdelningen i Västerbotten, stött de ryska sjuksköterskorna i arbetet med att bygga upp sin organisation, Russian Nurses Association. Vid ett flertal tillfällen har företrädare åkt över till Ryssland och hjälpt till med utbildning. I dag har Russian Nurses Association, som firade sitt tioårsjubileum i oktober förra året, drygt 57 000 medlemmar. Förbundet har av myndigheterna erkänts som den nationella organisation som företräder landets sjuksköterskor.

I november i år kommer Russian Nurses Association att hålla en kongress liknande den som Vårdförbundet har och Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall är inbjuden att tala.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida